ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Τίτλος
Ζολινδάκη Αγγελική
Πιστοφίδης Γεώργιος Α.
Μπατάκης Χαράλαμπος

espalogoΗ επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»