Ζολινδάκη Αγγελική

doctor image

Ζολινδάκη Αγγελική
Μαιευτήρας Χειρ.- Γυναικολόγος

Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον - Εκπαίδευση
Υπογονιμότητα - Καθέξιν Αποβολές - Λαπαροσκοπική Γυν/κη Χειρ/κη

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

 1. ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΡΕΥΝΑ ΜΟΤΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ UCONN CONNECTICUT USA
 2. ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 3. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ Ι & ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ & ΙV

Δημοσιεύσεις Άρθρα

Διδακτορικές Διατριβές:
Υπό Εκπόνηση:
 •  Τεχνικές οπτικής τομογραφίας στη διαγνωστική παθήσεων μαστού.

Δημοσιεύσεις στη Διεθνή Βιβλιογραφία:

 • Hyperfractionated or Accelerated Radiotherapy for tumors of the Head and Neck Area. Internatinal Journal of Oncology, Volume 7, Supplement, p.963, October 1995.
 • A phase II trial of concurrent brachytherapy and chemotherapy with platinum compounds for stage II, III, IVA carcinoma of the uterine cervix. Supplement to volume 69 of the British Journal of Radiology, P.241 1996.
 • The evaluation of morphological abnormalities of human spermatozoa in fertile and infertile men.
 • European Journal of Obstretrics & Gynecology and Reproductive Biology 1996 66:65-68.
 • Changes in immunologic parameters (TNF-a, sCD8 and sCD4) during danazol treatment in patients with endometriosis. International Journal of Fertility 1996 42(3) : 211-214.
 • Nonparametric characterization of human breast tissue by the Laguerre expansion of the kernels technique applied on propagating femtosecond laser pulses through biopsy samples. American Intitute of PHYSICS 1999 74(5):771-772
 • In vitro optical characterization and discrimination of female breast tissue during near infrared fsec laser pulses propagation. Eur J of Obst and Gyn and Reprid Biol (accepted)
 • Δημοσιεύσεις στην Ελληνική Βιβλιογραφία:

  • Η ιστορία της ανθρώπινης στειρότητας. Θέματα Μαιευτικής Γυναικολογίας 1995 Θ (3):203-211.
  • Αμνιοκέντηση για το προσδιορισμό καρυότυπου εμβρύου. Νομαρχιακό γενικό νοσοκομείο Χανίων « Ο Αγ.Γεώργιος» κέντρο οικογενειακού προγράμματος.
  • Εκλεκτική Διακοπή Κυήσεως σε τρίδυμο κύηση μετά από εξωσωματική Γονιμοποίηση. Νομαρχιακό γενικό νοσοκομείο Χανίων « Ο Αγ.Γεώργιος» κέντρο οικογενειακού προγράμματος.
  • Προγεννητική Διάγνωση κύστεως χοριοειδούς πλέγματος εγκεφάλου. Νομαρχιακό γενικό νοσοκομείο Χανίων « Ο Αγ.Γεώργιος» κέντρο οικογενειακού προγράμματος.
  • Εκτίμηση του Γυναικείου Παράγοντα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Θέματα Μαιευτικής – Γυναικολογίας Τόμος Ι τ.4, 1996.
  • Λήψη ιστών από την εμβρυοπλακουντική μονάδα για το προσδιορισμό ανωμαλιών του εμβρύου.Περιοδικο «ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ –ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ» Τόμος 8 Τεύχος 4 Οκτώβριος – Δεκέμβριος 1996.
  • Μελέτη των επιπέδων του sCD8 στον ορό εγκύων γυναικών. Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 1997 9(1): 49-53.
  • Το ζήτημα «Όφελος και ζημίαι» από την μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία των περιοχικών λεμφαδένων και θωρακικού τοιχώματος σε καρκίνο μαστού. Ελληνική Ακτινολογία Τεύχος 2, Τόμος 29 1998.

  Ανακοινώσεις σε Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια

  • Treatment options and general management of non invasive lesions as well as T1-4 tumors of the breast with or without lymph node metastases. 5th European Interuniveristy Symposium : Breast Cancer, Naousa, Greece, 1995
  • Controversies over the value of radiotherapy in the management of axillary and internal mammary lymph nodes for patients with breast cancer. 5th European Interuniveristy Symposium : Breast Cancer, Naousa, Greece 1995.
  • Hyperfractionated or Accelerated Radiotherapy for tumors of the Head and Neck Area. 1st World congress on Advances in Oncology, October 22-26 1995 Athens Greece.
  • A phase II trial of concurrent brachytherapy and chemotherapy with platinum compounds for the treatment of locally advanced carcinoma of the uterine cervix (stage II, III, IVA). Radiology & Oncology 96. Birmingham, 20-22 May 1996.
  • Serum soluble CD4 in patients with endometriosis. Human Reproduction, 12th Annual Meeting. Maastricht, June 30-July 3 1996.
  • Seminal carnitine concentrations in normal oligoasthenozoospermic and azoospermic patients. 13th Annual Meeting ESHRE, Edinburgh, Scotland 1997.
  • Determination of interleukin -6 (IL-6) in human seminal plasma. XV FIGI World Congress of Gynecology and Obstetrics, Copenhagen 1997.
  • Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital, Iraklion Grete Greece.
  • Pulsatile oxytocin, myometrial contraction and partogram. 5th International Congress on "The Cell Biology or Reproduction" St.John's College, Cambridge, UK 1-3 July 1999.

  Ανακοινώσεις σε Ιατρικά Συνέδρια:

  • Phase II μελέτη ταυτόχρονης χημειοθεραπείας και βραχυθεραπείας στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας. Δελφοί, 6-8 Οκτωβρίου 1995.
  • Παράμετροι ερυθροκυττάρων και αποθέματα σιδήρου σε τελειόμηνη κύηση. 9ο Πανελλήνιο συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Ναύπλιο 27-28 Απριλίου 1996.
  • Ετήσια Ειδική Σύνοδος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας. Κέρκυρα 19-20 Οκτωβρίου 1996.
  • Μελέτη Πιλότος ταυτόχρονης χημειοθεραπείας και ενδοκοιλοτικής βραχυθεραπείας για στάδια ΙΙΑ/Β, ΙΙΙΑ Ca τραχήλου μήτρας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Ηράκλειο Κρήτης 14-17 Μαΐου 1997.
  • Υποτροπή φυλλοειδούς κυστεοσαρκώματος σε ασθενή 29 ετών. Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη χειρουργική εξαίρεση. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Ηράκλειο Κρήτης 14-17 Μαΐου 1997. (Τόμος Περιλήψεων pp81)
  • Μεταβολή των ανοσολογικών παραμέτρων (TNFa,sCD8 και sCD4) κατά τη διάρκεια της θεραπείας με δαναζόλη στην ενδομητρίωση. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Ηράκλειο Κρήτης 14-17 Μαΐου 1997. (Τόμος Περιλήψεων pp89).
  • Ενδιαφέρουσα περίπτωση θηλώδους καρκινώματος αριστερού μαστού. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Ηράκλειο Κρήτης 14-17 Μαΐου 1997. (Τόμος Περιλήψεως pp130)
  • Ηλικία 30-40 ετών. Ναι ή όχι στο μαστογραφικό έλεγχο. Εμπειρία επί 1012 περιπτώσεων. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Ηράκλειο Κρήτης 14-17 Μαΐου 1997. (Τόμος Περιλήψεων pp 69).
  • The question of risk versus benefit coming from postoperative adjuvant Radiotherapy (Breast, lymph nodes chest wall, ragional lymph Nodes) in the management of primary breast cancer. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας 12-16/6/1997 Αλεξανδρούπολη Θράκη.
  • Η Ακτινοθεραπευτική στρατηγική στο χειρουργήσιμο Ca μαστού. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεροαυτικής Ογκολογίας 9-12/10/1997 Αθηνά.
  • Απουσία διαστολικού κύματος ομφαλικής αρτηρίας στη διερεύνηση παρακολούθηση σοβαρής υπολειπόμενης ανάπτυξης εμβρύου σε επίτοκο με δίκερο μήτρας. Forum Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Απεικόνισης στη Μαιευτική και Γυναικολογία Αθήνα 1998.
  • Προγεννητικός έλεγχος : η εμπειρία της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης. Forum Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Απεικόνισης στη Μαιευτική και Γυναικολογία Αθήνα 1998.
  • Περίπτωση σπανίου κακοήθους νεοπλάσματος (περιφερικός νευροεξοδερμικός όγκος – PNET) σε πρωτότοκο με κύηση 26 εβδομάδων. Η προσπάθεια προφύλαξης του εμβρύου κατά την διάρκεια της ακτινοθεραπείας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας, Αθήνα 1-3 Οκτώβριο 1998. Ελληνική Ογκολογία σελ.44

Επικοινωνία

Κορνάρου 8-10

Τηλέφωνα
2821050037 - 6945738171
Fax
2821050067
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Αναλυτικό Βιογραφικό

 

espalogoΗ επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»