Αγγειογραφικό Εργαστήριο - Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

aimodynamiko4

Η Ακτινολογία είναι η Ιατρική Ειδικότητα που ασχολείται με την Ιατρική Απεικόνιση των παθήσεων του ανθρώπου. Διακρίνεται πλέον στην «κλασσική» Ακτινοδιαγνωστική, που ασχολείται με την απεικονιστική διάγνωση και στην Επεμβατική Ακτινολογία, που ασχολείται με τις απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, για την εκτέλεση των οποίων είναι απαραίτητη η παρέμβαση εντός του ανθρωπίνου σώματος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ?

Η Επεμβατική Ακτινολογία αποτελεί ένα σχετικά καινούργιο τμήμα της Ακτινολογίας, που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε ιατρικά προβλήματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα με ανοικτές χειρουργικές τεχνικές. Για την εκτέλεση των επεμβατικών πράξεων η Επεμβατική Ακτινολογία βασίζεται στις γνωστές απεικονιστικές τεχνικές, όπως η Ακτινοσκόπηση (Ακτίνες-Χ), η Αγγειογραφία, η Υπερηχοτομογραφία (Υπέρηχοι) και η Υπολογιστική (Αξονική) Τομογραφία.

Η σχέση των Επεμβατικών Ακτινολόγων με τις λοιπές κλινικές ειδικότητες είναι στενή και αρχίζει από το επίπεδο της συζήτησης των περιστατικών, τον εντοπισμό του προβλήματος μέσα από την Ακτινοδιαγνωστική και τελικά την εξεύρεση της, για τον ασθενή και το πρόβλημα του, λιγότερο παρεμβατικής λύσης. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η θεραπευτική λύση με τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους και επιπλοκές και με τη συντομότερη δυνατή μετεπεμβατική φάση ανάρρωσης (minimal invasive therapy).

Η Επεμβατική Ακτινολογία είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ιατρική υποειδικότητα, που εξελίσσεται καθημερινά λόγω της σταδιακής βελτίωσης των χρησιμοποιούμενων υλικών και της απεικονιστικής τεχνολογίας. Ο σπουδαιότερος όμως παράγοντας που οδήγησε στη ραγδαία αναγνώριση και καθιέρωση της Επεμβατικής Ακτινολογίας ήταν και είναι η εφευρετικότητα των ερευνητών και ιατρών, που συνεχώς ανακαλύπτουν νέες τεχνικές και μεθόδους. Πολλοί δε, φτάνουν στο σημείο να την αποκαλούν και ως την «Απεικονιστικά καθοδηγούμενη Χειρουργική του Μέλλοντος».

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ?

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο κύριος στόχος της Επεμβατικής Ακτινολογίας είναι να επιτευχθεί μία θεραπευτική λύση με του λιγότερους δυνατούς κινδύνους και επιπλοκές και με τη συντομότερη δυνατή μετεπεμβατική φάση ανάρρωσης, αντικαθιστώντας μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Στη συντριπτική δε πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι επεμβατικές πράξεις διενεργούνται με τοπική αναισθησία του δέρματος και σε μερικές άλλες, με ήπιας μορφής καταστολή.

Συνεπώς τα πλεονεκτήματα είναι :

  • H μείωση του κινδύνου επιπλοκών
  • Η μείωση της φάσης ανάρρωσης
  • Η αποφυγή της Γενικής Αναισθησίας
  • Η μείωση του συνολικού κόστους νοσηλείας

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ ?

Οι Επεμβατικοί Ακτινολόγοι είναι Ιατροί εξειδικευμένοι στην Ακτινοδιαγνωστική, που κατά την διάρκεια ή και μετά την εκπαίδευση τους, εξειδικεύτηκαν στις Επεμβατικές Ακτινολογικές τεχνικές. Το σημαντικό πλεονέκτημα τους είναι ότι έχουν άριστη γνώση των απεικονιστικών μεθόδων, οι οποίες τους καθοδηγούν στην εκτέλεση των επεμβατικών πράξεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η υποειδικότητα αυτή έχει πλέον διαχωριστεί πλήρως από την Ακτινοδιαγνωστική και περιλαμβάνει ξεχωριστό τμήμα στην Ιατρική, έχοντας θέσει διαφορετικές προϋποθέσεις για τη λήψη της ειδικότητας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ?

aimodynamiko3Η Επεμβατική  Ακτινολογία χωρίζεται αδρά στην «Αγγειακή» και τη «Μη-Αγγειακή». Η Αγγειακή ασχολείται με επεμβατικές πράξεις οι οποίες διενεργούνται μέσα στο αρτηριακό και το φλεβικό σύστημα. Κλάδοι της Αγγειακής είναι η Επεμβατική Καρδιολογία, που ασχολείται με πράξεις του καρδιαγγειακού συστήματος και η Επεμβατική Νευροακτινολογία, που ασχολείται με πράξεις του αγγειακού συστήματος του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης. Οι πράξεις που εκτελούνται στο λοιπό αγγειακό σύστημα του σώματος αποτελούν τον κορμό της λεγόμενης Επεμβατικής Αγγειοακτινολογίας. Η Μη-Αγγειακή Επεμβατική Ακτινολογία περι-λαμβάνει το πιο ευρύ φάσμα επεμβατικών πράξεων, και ασχολείται με τα κοιλιακά όργανα και τον πεπτικό σωλήνα, την κοιλιακή και τη θωρακική κοιλότητα, το Ουροποιο-γεννητικό σύστημα, το Μυοσκελετικό σύστημα και το Μαστό.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ?

Α. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

1. Διαγνωστική Αγγειογραφία

2. Διαδερμική Αγγειοπλαστική

3. Διαδερμική Ενδοαυλική Θρομβόλυση

4. Διαδερμική Απεικόνιση και Αποκατάσταση Βλαβών Φίστουλας Αιμοκάθαρσης

5. Διαδερμική Ενδοαυλική Αιμοληψία Ενδοκρινών Οργάνων

6. Διαδερμικός Εμβολισμός Αιμορραγίας

7. Διαδερμικός Εμβολισμός Κακοήθων Όγκων

8. Διαδερμικός Εμβολισμός Ανευρυσμάτων Εγκεφάλου

9. Διαδερμικός Εμβολισμός Αρτηριοφλεβωδών Δυσπλασιών Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης

10. Διαδερμικός Χημειοεμβολισμός Ηπατωμάτων

11. Διαδερμικός Εμβολισμός Ινομυωμάτων Μήτρας

12. Διαδερμική Τοποθέτηση Καθετήρων Χορήγησης Χημειοθεραπείας Hickman

13. Διαδερμική Ενδοαυλική Εκλεκτική Χημειοθεραπεία Όγκων

14. Τοποθέτηση Φίλτρων Κάτω Κοίλης Φλέβας

15. Aκτινολογικά καθοδηγούμενη Tοποθέτηση Eνδοαυλικών Aγγειακών Διχαλωτών Μοσχευμάτων στην Κοιλιακή Αορτή και τις Λαγόνιες Αρτηρίες (Stent-Graft)

Β. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

1. Διαδερμική Βιοψία Ήπατος

2. Διασφαγιτιδική Βιοψία Ήπατος

3. Διαδερμική Διηπατική Χολαγγειογραφία

4. Διηπατική Παροχέτευση Χοληφόρων

5. Διαδερμική Διηπατική Λιθοτριψία Χολολίθων

6. Διαδερμική Διασφαγιτιδική Ενδοηπατική

Πυλαιοσυστηματική Αναστόμωση (TIPS)

Γ. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣΤΩΝ

1. Μαστογραφικά κατευθυνόμενος προεγχειρητικός εντοπισμός μάζας

2. Υπερηχοτομογραφική βιοψία μάζας μαστού με λεπτή βελόνη

3. Στερεοτακτική βιοψία μαστού με πιστόλι βιοψίας

4. Υπερηχοτομογραφική βιοψία μάζας μαστού με πιστόλι βιοψίας

5. Στερεοτακτική βιοψία μαστού με Μαμμοτόμο

6. Υπερηχοτομογραφική βιοψία μάζας μαστού με Μαμμοτόμο

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1. Διαδερμική Βιοψία Νεφρού

2. Διορθική Βιοψία Προστάτη

3. Διαδερμική Βιοψία Οστού

4. Διαδερμική Βιοψίας Μαζών Πνεύμονος

5. Διαδερμική Βιοψία Κοιλιακών Μαζών

6. Διαδερμική Παροχέτευση Συλλογής

7. Διαδερμική Νεφροστομία

8. Διαδερμική Γαστροστομία

9. Διαδερμική Σπονδυλοπλαστική

10. Διαδερμική Νευρόλυση του Κοιλιακού Πλέγματος

11. Τοποθέτηση μεταλλικών ναρθήκων (stent) Οισοφάγου

12. Τοποθέτηση μεταλλικών ναρθήκων (stent) Παχέος Εντέρου

13. Τοποθέτηση μεταλλικών ναρθήκων (stent) Τραχείας

14. Διαδερμικός Καυτηριασμός Όγκων με Ραδιοσυχνότητες

15. Ενδοαυλική διάνοιξη αποφραγμένων Σαλπίγγων

blue-cross-blue-shield euro-center-logo mondial-logo sos-international-logo tricare-logo

Γρήγορη επικοινωνία

Μ. Μπότσαρη 76-78
73136, Χανιά
τηλ: 28210 70800, fax: 28210 91140
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

espalogoΗ επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»