Βιττωράκης Στυλιανός

doctor image

Βιττωράκης Στυλιανός
Πνευμονολόγος Φυματιολόγος

Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον - Εκπαίδευση
Βρογχοσκόπηση - Ενδοβρογχικός Υπέρηχος (EBUS) - Άσθμα - Χρονια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια - Μελέτες Ύπνου

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

 1. Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πνευμονολογία της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής εταιρίας ERS- H.E.R.M.E.S (Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists): 24/11/2022
 2. Επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Άσθματος της 7ης πνευμονολογικής κλινικής του ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία». Παρακολούθηση ασθενών με αποφρακτικά νοσήματα και διεξαγωγή πολυάριθμων κλινικών μελετών: 2011
 3. Μετεκπαίδευση στο Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών της Αναπνοής στον Ύπνο του Γ' Παθολογικού Τομέα του ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία» (επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ.Επαμεινώνδας Κοσμάς): 2011
 4. Απόκτηση τίτλου ειδικότητας 'Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας':15-12-2010.
 5. Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας στο Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Ή Σωτηρία'.6. Απρίλιος 2006- Φβρουάριος 2011

  Εκπαίδευση στα τμήματα:

  -7η Πνευμονολογική Κλινική- Κέντρο Άσθματος (διευθύντρια: Δρ.Μίνα Γκάγκα).

  - Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Α' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής (επιστημονική υπεύθυνη: Δρ.Κουτσούκου Αντωνία)

  - Παθολογική κλινική του ΓΝΝΘΑ «Σωτηρία» (επιστημονικός υπεύθυνος: Άγγελος Πεφάνης)

 6. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Διαφορές στην κινητική των υποτύπων των δενδριτικών κυττάρων στο αίμα και στο δέρμα ατοπικών ασθενών μετά από πολλαπλές ενδοδερμικές προκλήσεις με αλλεργιογόνο» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας: Φεβρουάριος 2005- Ιανουάριος 2013

 7. Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών- Διενέργεια κλινικών μελετών: Δεκέμβριος 2005

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Λήψη ειδικότητας σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Δημοσιεύσεις Άρθρα

  Δημοσιεύσεις:
   
 •  Chorianopoulos D, Samitas K, Vittorakis S, Kiriazi V, Rondoyianni D, Tsaousis G, Skoutelis A.'Extranodal natural killer/T-cell lymphoma, nasal-type.'Skinmed. 2010 Jan-Feb;8(1):56-8.
 • Samitas K, Zervas E, Vittorakis S, Semitekolou M, Alissafi T, Bossios A, Gogos H, Economidou E, Lötvall J, Xanthou G, Panoutsakopoulou V, Gaga M.'Osteopontin expression and relation to disease severity in human asthma. 'Eur Respir J. 2010 Jun 18. [Epub ahead of print]
 • Ε.Ζέρβας, Κ.Σάμιτας, Σ.Βιτττωράκης, Μ.Κουτσαμή, Α.Θωμόπουλος, Α.Λιαπίκου, Ε.Οικονομίδου, Μ.Γκάγκα: 'Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα', Πνεύμων. 2010; 23:34-47
 • Samitas K, Chorianopoulos D, Vittorakis S, Zervas E, Economidou E, Papatheodorou G, Loukides S, Gaga M.'Exhaled cysteinyl-leukotrienes and 8-isoprostane in patients with asthma and their relation to clinical severity.' Respir Med. 2009 May;103(5):750-6. Epub 2008 Dec 24.
 • D.Chorianopoulos, K. Samitas, S. Vittorakis, V. Makrygianni, A. Tassidou, Ch.Vadala, A. Skoutelis: Indolent fever, weight loss and spleen infiltrate. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2008; 43: 1275:1278

 • K.Samitas, S.Vittorakis, D.Chorianopoulos, E.Oikonomidou, M.Gaga: Immunological Mechanisms in The Lung. Pneumon, 2007;20;3274
   
  Προφορικές Ανακοινώσεις- Ομιλίες:

 • K. Samitas, E.Zervas, S.Vittorakis, A. Bossios, E.Economidou, J. Lötvall, G.Xanthou, V.Panoutsakopoulou and M.Gaga, 'Osteopontin expression and relation to disease severity in human asthma', ERS Annual Congress, September 2010, Barcelona
 • Βιττωράκης Σ. 'Διαφορές στην κινητική των υποτύπων των δενδριτικών κυττάρων μετά από δερματική πρόκληση με αλλεργιογόνο σε ατοπικούς ασθενείς', 2ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης-Ημέρες Άσθματος, Μάρτιος 2010, Αθήνα
 • Σ.Βιττωράκης, Η.Πετροχείλου, Ε.Ζέρβας, 'Προκλητά Πτύελα', 25ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρίας: Επίλυση Συχνών Κλινικών Προβλημάτων', 2009, Αθήνα
 • K. Samitas, E.Zervas, S.Vittorakis, E.Economidou, V.Panoutsakopoulou, G.Xanthou and M.Gaga, 'Increased Activin-A expression in serum, BAL and bronchial tissue of asthmatic patients', ERS Annual Congress, September 2009, Vienna
 • K. Samitas, G.Xanthou, S.Vittorakis, E.Zervas, T.Alissafi, E.Economidou, V.Panoutsakopoulou and M.Gaga, 'Osteopontin is increased serum, BAL and bronchial tissue of asymptomatic smokers, ERS Annual Congress, September 2009, Vienna
 • K. Samitas, G.Xanthou, S.Vittorakis, E.Zervas, T.Alissafi, M.Semitekolou, E.Economidou, Jan Lötvall, M.Gaga and V.Panoutsakopoulou, 'Osteopontin Expression in BAL, serum and bronchial tissue in asthma' European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Meeting, June 2009, Warsaw (Βραβευμένη Προφορική ανακοίνωση)
 • Μ.Κακλαμάνος, Σοφία Κούκη, Βασιλική Βενέτη, Μ.Ζωντανός, Σ.Βιττωράκης, Π.Αγγελής, Χ.Μπιρμπίλης. 'Αιτιολογικοί Παράγοντες και Δείκτες Μάζας Σώματος σε ασθενείς με Οξεία Παγκρεατίτιδα', 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2009, Αθήνα
 • Γεωργία Γιαννακοπούλου, Δ.Δ.Κόκκινος, Σ.Βιττωράκης, Μ.Αυλιανός, Ε.Καρουζάκη, Ε.Δασκαλάκη, Κ.Παπαϊωάνου, Ι.Μαγνήσαλη, Σ.Ξ.Καββαδίας: 'Εκτίμηση Επειγουσών Ακτινογραφιών από Ειδικευόμενους Ακτινοδιαγνωστικής Και κλινικούς Ιατρούς: Ποιος τα καταφέρνει καλύτερα', 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2009, Αθήνα
 • Α.Κορόγιαννος, Γ.Οικονομόπουλος, Σ.Κούκη, Σ.Βιττωράκης, Κ.Κούση, Χ.Μπιρμπίλης: 'Από το νευρολογικό σύμπτωμα στη διάγνωση: Μελέτη ασθενών παθολογικής κλινικής', 35ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2009, Αθήνα
 • S.Vittorakis, K. Samitas, M.Agelakopoulou, M.Semitekolou, V.Panoutsakopoulou, G.Xanthou and M.Gaga 'Different kinetics of blood plasmacytoid (pDCs) and myeloid Dendritic Cells (mDCs) upon allergen challenge in the skin of atopic patients', ERS Annual Congress 2008, Berlin, Germany
 • 2000: 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 'Νευροδιαβίβαση Μέσω Δεύτερων Αγγελιοφόρων', Θεσσαλονίκη.
   
  Αναρτημένες Ανακοινώσεις-Posters

 • Ε.Σ. Σπυριδάκη, Χ.Λ. Σκευάκη, Κ.Ι.Τροχούτσου, Σ.Βιττωράκης, Ι.Χριστοδούλου, Π. Μπακάκος, Σ. Λουκίδης, Μ. Γκάγκα, Ν.Γ. Παπαδόπουλος, ‘Η επαγόμενη από ρινοϊό κυτταροτοξικότητα σε επιθηλιακά κύτταρα ασθματικών και μαρτύρων διαφέρει μεταξύ ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος’, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας και κλινικής ανοσολογίας, Απρίλιος 2010, Αθήνα.
 • K. Samitas, G. Xanthou, S. Vittorakis, E. Zervas, E. Economidou, V. Panoutsakopoulou, M. Gaga., Osteopontin expression is increased in serum, BAL and bronchial tissue of asymptomatic smokers. European Respiratory Society (ERS) Meeting, Vienna, 2009 (e-communication)
 • K.Samitas, D.Chorianopoulos, S.Vittorakis, E.Zervas, E.Economidou, G. Papatheodorou, S.Loukides, and M.Gaga: Eicosanoids in EBC in adults with asthma and their relation to clinical severity, ERS Annual Congress 2008, Berlin, Germany
 • Economidou E., Lambrou P.,Samitas K., Zervas E., Liapikou A., Vittorakis S., Gaga M.: Safety of research bronchoscopy in mild, moderate and severe asthma, ERS Annual Congress 2008, Berlin, Germany
 • V.Panoutsakopoulou, G.Xanthou, E.Oikonomidou, T.Alissafi, K.Samitas, S.Vittorakis, M.Gaga (Athens, Greece) Increased expression of Eta-1/osteopontin in asthma biopsies. Eur Respir J 2006; Suppl. 50, 236s

Επικοινωνία

Αποκορώνου 68-70

Τηλέφωνα
2821072880 - 6973346237
Fax
2821072880
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Αναλυτικό Βιογραφικό

 

espalogoΗ επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»