Χειρουργικός Τομέας

Τμήμα Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Η ενδοσκόπηση βασίζεται στην επισκόπηση µε τηλεσκοπική κάμερα των έσω οργάνων, χωρίς την ανάγκη διάνοιξης των κοιλιακών τοιχωμάτων και αποτελεί μέθοδο η οποία έχει δώσει νέες διαστάσεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων. Στο Τμήμα Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής της Κλινικής IASIS πραγματοποιούνται όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές λαπαροσκοπήσεις και υστεροσκοπήσεις. Η Κλινική διαθέτει λαπαροσκοπικό και υστεροσκοπικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

Τι σημαίνει ο όρος Λαπαροσκόπηση;

Η λέξη λαπαροσκόπηση είναι ελληνική και ετυμολογικά σημαίνει έλεγχο της κοιλιάς. Με τη μέθοδο αυτή ελέγχονται όλα τα όργανα που βρίσκονται στο εσωτερικό της κοιλιακής χώρας, όπως το στομάχι, το συκώτι, το λεπτό και το παχύ έντερο καθώς και τα έσω γεννητικά όργανα που βρίσκονται στην πύελο. Η μέθοδος εφαρμόσθηκε από τους Γερμανούς για πρώτη φορά στις αρχές του 20 ου αιώνα. Τα τελευταία τριάντα χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας έγινε δυνατή η εξέλιξη αυτής της τεχνικής από απλή εξέταση των οργάνων σε επεμβατική θεραπεία. Όλες οι χειρουργικές ειδικότητες έχουν αναπτύξει επεμβατικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα, οι χειρουργοί τη λαπαροσκοπική χολεκυστεκτομή, οι ουρολόγοι τη λαπαροσκοπική προστατεκτομή και οι γυναικολόγοι την λαπαροσκοπική υστερεκτομία.

Γενικότερα η λαπαροσκόπηση αποτελεί μέρος των ενδοσκοπικών μεθόδων. Όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες τεχνικές το τραύμα είναι τόσο μικρό ώστε να δικαιολογεί τον όρο ελάχιστη επεμβατική τεχνική. Σήμερα πλέον όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούσαν μεγάλες τομές, τείνουν να αντικατασταθούν με ενδοσκοπικές μεθόδους.

Ποια χειρουργεία μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά;

Τα λαπαροσκοπικά χειρουργεία διακρίνονται σε μικρά ή ελαφριά, όπως:

• η διαγνωστική λαπαροσκόπηση,

• η λύση λεπτών συμφύσεων

• η διατομή σαλπίγγων σε γυναίκες που επιθυμούν διακοπή της γονιμότητας,

σε μέσης βαρύτητας , όπως:

• η αφαίρεση εξωμητρίου κύησης,

• η κύστης ωοθήκης, υδροσαλπίγγων, περιτοναϊκής ενδομητρίωσης και διάνοιξης σαλπίγγων,

και τέλος σε βαριές επεμβάσεις , όπως:

• η αφαίρεση ινομυωμάτων, μήτρας και ωοθηκών,

• εκτεταμένες λύσεις εντερικών συμφύσεων,

• ουρογυναικολογικές επεμβάσεις

• αφαίρεση οπισθοπεριτοναϊκής ενδομητρίωσης.

Πού αντενδείκνυται η λαπαροσκόπηση;

Υπάρχουν σχετικές και απόλυτες αντενδείξεις. Σχετικές είναι εκείνες που έχουν σχέση με τη χειρουργική πείρα και δεινότητα του εκάστοτε χειρουργού. Πρακτικά είναι στο χέρι του χειρουργού να αποφασίσει που θα βάλει τα όριά του. Για παράδειγμα, σχετική αντένδειξη αντιπροσωπεύουν τα μεγάλα ινομυώματα ή οι μεγάλες ινομυωματώδεις μήτρες, αλλά όχι για όλους τους χειρουργούς. Πολλές προηγούμενες λαπαροτομίες αποτελούν σχετική αντένδειξη. Τεράστιες μάζες όμως, ή γενικευμένη κοιλιακή κακοήθεια αποτελούν απόλυτη αντένδειξη και πρέπει να γίνονται με ανοιχτά χειρουργεία λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου ενδοκοιλιακού χώρου. Σήμερα τα περισσότερα γυναικολογικά χειρουργεία γίνονται λαπαροσκοπικά.

Πόσο ασφαλής είναι η λαπαροσκόπηση;

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν διενεργηθεί διεθνώς τεράστιοι αριθμοί χειρουργείων και τα αποτελέσματα έχουν αποδείξει πως οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές είναι συγκρίσιμοι ή λιγότεροι από τα ανοιχτά χειρουργεία. Η λαπαροσκοπική τεχνική είναι εξαιρετικά ασφαλής όπως και η αναισθησία που χορηγείται όσο κρατάει η επέμβαση. Και οι δύο τεχνικές έχουν βελτιωθεί με την πάροδο των ετών και η γρήγορη ανάρρωση από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στα νεότερα φάρμακα και στις τεχνικές της αναισθησιολογίας. Απόδειξη της ασφάλειας αυτών των χειρουργείων είναι οι ολοένα μεγαλύτεροι αριθμοί ανθρώπων που υποβάλλονται διεθνώς σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, όπως επίσης η απίστευτη τεχνολογική ανάπτυξη που κυριαρχεί και ανακοινώνεται στα ενδοσκοπικά συνέδρια. Επίσης τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού η λαπαροσκοπική χειρουργική διδάσκεται και αρχίζει να αποτελεί πλέον αυτόνομη μετεκπαιδευτική ειδικότητα.

Υστεροσκόπηση

Με αυτήν τη μέθοδο ελέγχεται ο εσωτερικός χώρος της μήτρας, δηλαδή η ενδομήτρια κοιλότητα. Υπάρχουν δύο ειδών υστεροσκοπήσεις, η διαγνωστική υστεροσκόπηση και η επεμβατική υστεροσκόπηση. Η διαγνωστική μέθοδος γίνεται με ένα πολύ λεπτό τηλεσκόπιο (περίπου 3 χιλιοστά), το οποίο εισάγεται μέσα από τον κόλπο και τον τράχηλο της μήτρας στην εσωτερική κοιλότητα της μήτρας. Η μέθοδος είναι ανώδυνη, περίπου σαν το τεστ Παπανικολάου και μπορεί να γίνει σε εξωτερικό ιατρείο χωρίς νάρκωση. Η επεμβατική όμως μέθοδος είναι διαφορετική, γιατί το οπτικό εργαλείο που εισάγεται στη μήτρα έχει πάχος από 5.5 έως 9 χιλιοστά, ανάλογα με την εκάστοτε επέμβαση.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η διαγνωστική υστεροσκόπηση;

Όταν υπάρχει υποψία με τον υπέρηχο για ενδομήτρια παθολογία , δηλαδή πολύποδας ή ινομύωμα στην κοιλότητα της μήτρας, σε αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε αιμορραγίες μετά την κλιμακτήριο. Επίσης ενδείκνυται για προσεκτική εξέταση του ενδομητρίου μετά από χειρουργεία που μπορεί να επηρεάσουν την φυσιολογία του, όπως αποξέσεις ή αποβολές.

Σε ποιες περιπτώσεις βοηθάει η χειρουργική υστεροσκόπηση;

Βοηθάει στη διόρθωση συγγενών ανωμαλιών της μήτρας, όπως δίκερος ή διαφραγματική μήτρα, στη διατομή συμφύσεων, στην αφαίρεση πολυπόδων ή ινομυωμάτων, στην αφαίρεση ή εξάχνωση του ενδομητρίου, σε προβλήματα μητρορραγιών και τέλος σε περιπτώσεις που χρειάζεται αφαίρεση ξένου σώματος από την ενδομήτρια κοιλότητα. Όταν χρησιμοποιείται το υστεροσκόπιο των 5.5 χιλιοστών, η επέμβαση γίνεται με λίγη τοπική αναισθησία στον τράχηλο. Με το υστεροσκόπιο των 9 χιλιοστών όμως προτιμάται η γενική αναισθησία.

Χρειάζεται προετοιμασία πριν την επέμβαση και πώς νιώθει η ασθενής στην συνέχεια;

Σε αντίθεση με την λαπαροσκόπηση που απαιτεί ειδική δίαιτα και φαρμακευτική προετοιμασία, η επεμβατική υστεροσκόπηση δεν απαιτεί καμία προετοιμασία. Μόνο το πρωί της επέμβασης καλό είναι η γυναίκα να είναι νηστική λόγω της αναισθησίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η γυναίκα μπορεί να φύγει την ίδια μέρα, 2 έως 3 ώρες μετά την επέμβαση. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και η ασθενής αισθάνεται έναν ελαφρύ πόνο περιόδου. Παρόλα αυτά η ιατρική συμβουλή είναι να παραμείνει η γυναίκα σπίτι με ελαφριά δίαιτα για μια μέρα και να αποφύγει την εργασία της. Μετεγχειρητικά συνιστάται η λήψη ελαφριάς αντιβίωσης για 4 έως 5 ημέρες. Μια μικρή κολπική αιμόρροια είναι φυσιολογική και αναμενόμενη μετά από την επέμβαση, η οποία ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να διαρκέσει από 5 έως 10 ημέρες.

Υπάρχουν κίνδυνοι ή επιπλοκές;

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση δεν έχει κανέναν κίνδυνο, διότι μπορεί να γίνει με τη γυναίκα ξύπνια. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, εάν δε γίνεται να ολοκληρωθεί στο ιατρείο λόγω άλγους, διακόπτεται η εξέταση και οργανώνεται υπό νάρκωση.

Στην περίπτωση της επεμβατικής υστεροσκόπησης, η αναισθησία που χορηγείται είναι ελαφριά και η γυναίκα δε χρειάζεται μηχανική υποστήριξη. Οι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι η διάτρηση της μήτρας, η αιμορραγία και μετεγχειρητικά η μόλυνση. Τα περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται άμεσα και η ασθενής σπανίως χρειάζεται να παραμείνει στη κλινική τη νύχτα για παρακολούθηση.

Υπάρχουν αντενδείξεις;

Βασικά δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις πλην της αρχόμενης κύησης και κακοήθειας του τραχήλου. Εάν η μήτρα περιέχει μεγάλα ινομυώματα που παραμορφώνουν την ενδομήτρια κοιλότητα είναι πιθανόν η εξέταση να μην είναι αξιόπιστη λόγω αδυναμίας παρατήρησης της κοιλότητας της μήτρας.

Τμήμα Γενικής Χειρουργικής

Στο Χειρουργικό Τμήμα της Κλινικής διενεργείται όλο το φάσμα των επεμβάσεων της γενικής χειρουργικής. Ο εξοπλισμός του τμήματος είναι σύγχρονος και πλήρης, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν άνετα οποιεσδήποτε χειρουργικές επεμβάσεις, ακόμη και ορισμένες εξαιρετικά ασυνήθεις. 

Περισσότερα...

Ορθοπεδικό Τμήμα

Η ομάδα εξειδικευμένων Ορθοπεδικών του Iasis  με μεγάλη εμπειρία στην χειρουργική αντιμετώπιση των Ορθοπεδικών παθήσεων, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό, προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο θεραπευτήριο λειτουργεί καθημερινά Ορθοπεδικό Ιατρείο όπου οι ασθενείς μπορούν να εξεταστούν κατόπιν ραντεβού.  

Περισσότερα...

Γυναικολογικό Τμήμα

Το Γυναικολογικό Τμήμα του Iasis Hospital επανδρώνεται από μια ομάδα ειδικών που έχουν αφιερωθεί επιστημονικά στην υγειονομική περίθαλψη της γυναίκας. Ο στόχος του τμήματος είναι να προωθήσει τη πρόωρη διάγνωση και θεραπεία των γυναικολογικών προβλημάτων μέσω της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής, της έρευνας και των σημαντικών ιατρικών και τεχνολογικών καινοτομιών των τελευταίων ετών.  

Περισσότερα...

Μαιευτικό Τμήμα

Η Κλινική Iasis προσφέρει Μαιευτικές, Γυναικολογικές, Χειρουργικές, Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε η σύγχρονη γυναίκα να έχει στην διάθεσή της μία ολοκληρωμένη σειρά από υπηρεσίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε προβλήματος υγείας στην εφηβική, την αναπαραγωγική και την ώριμη ηλικία. Η επιστημονική ομάδα του Μαιευτικού Τμήματος του Iasis αναλαμβάνει την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης από τις πρώτες ημέρες της κύησης έως και την ημέρα του τοκετού.

Περισσότερα...

Ουρολογικό Τμήμα

To Ουρολογικό Τμήμα του Iasis καλύπτει κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου όλο το φάσμα των διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών που αφορούν οποιαδήποτε οξεία ή χρόνια πάθηση του ουροποιογεννητικού συστήματος. Το Τμήμα είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, δίνοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όλων των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. 

Περισσότερα...

Νευροχειρουργικό Τμήμα

Το Νευροχειρουργικό Τμήμα του Iasis καλύπτει σχεδόν το σύνολο των περιστατικών της νευροχειρουργικής. Πραγματοποιούνται επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη με σύγχρονες μεθόδους, ώστε και η ταλαιπωρία του αρρώστου να είναι πολύ λιγότερη, αλλά και ο χρόνος παραμονής στην Κλινική να είναι σημαντικά μειωμένος. Γίνονται επίσης χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο, τόσο για νεοπλασίες, όσο και για διάφορες αγγειακές δυσπλασίες, ρήξεις ανευρυσμάτων κ.λ.π. Παρέχει πλήρη 24ωρη κάλυψη, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και εφαρμόζει τις τελευταίες μεθόδους θεραπείας νευροχειρουργικών παθήσεων. Αντιμετωπίζονται όλες οι κακώσεις και παθήσεις εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης και περιφερικών νεύρων. 

Περισσότερα...

Οφθαλμολογικό Τμήμα

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του Iasis είναι εξοπλισμένο με ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η ιατρική τεχνολογία στο χώρο της οφθαλμολογίας, τόσο στις χειρουργικές οφθαλμολογικές αίθουσες όσο και στο τμήμα ελέγχου παθήσεων της όρασης. 

Περισσότερα...

Τμήμα Χειρουργικής Αγγείων

Το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα του IASIS παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς με παθήσεις αγγείων και καλύπτει όλο το φάσμα της Αγγειοχειρουργικής τόσο στο τομέα διάγνωσης όσο και στο τομέα θεραπείας.

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

blue-cross-blue-shield euro-center-logo mondial-logo sos-international-logo tricare-logo

Γρήγορη επικοινωνία

Μ. Μπότσαρη 76-78
73136, Χανιά
τηλ: 28210 70800, fax: 28210 91140
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

espalogoΗ επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»